+JEDENASTOGŁOWY BODHISATTWA (Jūichimen Kannon), Japonia, era Edo, XVIII/XIX w.


3 800 zł tax incl.