+MENADA - BACHANTKA, brąz, Francja, 2 poł. XIX w.


2 400 zł tax incl.