TOMAS MASARYK, J. VLACH, terrakota, 1 poł. XX w.

Rzeźbiarski wizerunek Tomasa Garrigue'a Masaryka (1850-1937) pierwszego i najdłużej urzędującego prezydenta Czechosłowacji (1918-1935). Cieszący się do dziś poważaniem polityk był nazywany ojcem niepodległej Czechosłowacji. 

Jan Vlach, 1 poł. XX w. 

Terrakota. 

Wymiary 35 x 15 x 11 cm.

Sygnowana: T. G. Masaryk, Vlach. 

Stan zachowania dobry. 

Więcej szczegółów


1 000 zł tax incl.

Jan Vlach (1904-1962) - czechosłowacki rzeźbiarz pozostajacy w nurcie figuracji. Studiował w Paryżu. Do wybuchu II Wojny Światowej funkcjonował między Pragą a Paryżem, w czasie wojny i po niej to Francja stała się dla Vlacha bezpieczną ostoją, gdzie pozostał do końca życia.