CZERPIĄCA ZE ŹRÓDŁA, Otto Petri, Austria, XIX/XX w.

Rzeźbiarskie przedstawienie młodej kobiety czerpiącej wodę ze źródła.

Dziewczyna klęcząc na kamiennym zboczu, opuszcza jeden z przyniesionych przez siebie dzbanów. Nie zważa na krańce swojej sukni, niebezpiecznie kłębiące się po skalistej powierzchni.

Rozmarzona, uśmiecha się do własnych myśli, nabierając wodę w baniaste naczynie.

Więcej szczegółów


3 800 zł tax incl.

Sygnatura: Petri; Goldscheider (manufaktura ceramiki)

Otto Petri (1860-1942) - niemiecki rzeźbiarz, znany z figuralnych przedstawień popiersiowych i całopostaciowych. Jego dzieła charakteryzują się drobiazgowością oraz szczególną umiejętnością uchwycenia kulminacyjnego momentu ruchu.

Austria, secesja, przełom XIX/XXw.

Ceramika malowana.

Wymiary: 47cm x 30cm x 24cm

Stan zachowania: dobry.