CHRYSTUS W OTOCZENIU ŚWIĘTYCH, XIX w.

Okazała ikona cięta po obwodzie.

Z jej złożononego programu ikonograficznego wyłania się Chrystus na tronie. W lewej ręce trzyma otwartą księgę Pisma Świętego, prawą dokonuje gestu błogosławieństwa. Otacza go Jan Chrzciciel z uskrzydlonym wołem oraz Maryja z uskrzydloną głową Mojżesza.

Na pierzastych obłokach umieszczono główki anielskie z czarnym ptakiem spoglądającym na dekalog.

Więcej szczegółów


2 700 zł tax incl.

XIX w.

Wymiary: 50cm x 43,5cm

Stan zachowania: widoczne uszkodzenia powierzchni.