OBRAZ WYSZYWANY "SOWA" wg BERNARDA BUFFET'A, XX w.

Dzieło wyszywane wg obrazu Bernarda Buffet'a.

W centrum pola obrazowego znajduje się sowa spoczywająca na gałęzi drzewa. Jej wybałuszone oczy i rozwichrzone upierzenie oddają niespokojny nastrój, który towarzyszył artyście przez całe życie.

Więcej szczegółów


2 500 zł tax incl.

Wysoka jakość niniejszego dzieła widoczna jest w odwzorowaniu ekspresyjnej deformacji kształtów zwierzęcia. Artyście udało się przenieść ciemny kontur i plamę barwną samego Buffet'a.

Bernard Buffet (1928-1999) - francuski malarz i grafik, tworzący w nurcie ekspresjonistycznym.  Nauki pobierał w École Nationale Supérieure des Beaux Arts. Znany z licznych obrazów, grafik i ilustracji. Poświęcił całe swoje życie sztuce.

Francja, lata 70. XX w.

Cały obraz ręcznie haftowany wełnianą przędzą.

Rama z litego mahoniu.

Wymiary z ramą: 75cm x 66cm.

Wymiary bez ramy: 62cm x 54cm.

Stan zachowania: dobry.