MADONNA W GROCIE, wg Leonarda da Vinci, XIX w.

Dzieło malowane według pierwowzoru "Madonny w Grocie" Leonarda da Vinci, obecnie znajdującego się w Luwrze.

Ukazuje Maryję siedzącą we wnętrzu groty. Towarzyszy jej Dzieciątko Jezus błogosławiące Janowi Chrzcicielowi.

Również przysiadły anioł wskazuje na małego proroka, podkreślając jego wagę dla wspólnoty chrześcijańskiej. 

Więcej szczegółów


4 400 zł tax incl.

XIX w.

Olej na płótnie.

Wymiary z ramą: 72cm x 59cm

Wymiary bez ramy: 56,5cm x 43,5cm

Stan zachowania: dobry.