KROPIELNICA MATER DOLOROSA, 1 poł. XX w.

Kropielnica o półkoliście zamkniętej tarczy ikonograficznej.

W jej centrum umieszczono postać ukrzyżowanego Chrystusa z symbolami Trójcy Świętej. U jego podnóża znajduje się Maryja i św. Jan, flankujący właściwe naczynie na wodę.

Motyw Mater Dolorosy - matki cierpiącej pod krzyżem, sięga swoimi korzeniami aż do średniowiecza. Ukazany na kropielnicy nawiązuje do słów Ewangelii wg św. Jana.

Więcej szczegółów


1 400 zł tax incl.

Francja(?), I poł. XX w.

Metale repusowane: miedź, mosiądz,cyna.

Aplikacje z masy perłowej i szkła.

Wymiary: 33cm x 24,5cm x 4cm

Stan zachowania: bardzo dobry.