NAPLECZNIK, galwanotechnika, Union Centrale des Arts Decoratifs, po 1863r. (XIXw.)

Naplecznik - część zbroi chroniąca plecy. Unikatowy przedmiot będący jedną z nielicznych, bezpośrednio zdjętych z oryginału, kopii zbroi Henryka II z 1550 r. (obecnie znajduje się w Muzeum w Luwrze) 

Galwanotechnika, Union Centrale des Arts Decoratifs - stowarzyszenie czynne od 1863 r. 

Wysokość: 49 cm. szerokość: 39 cm. 


Więcej szczegółów


8 500 zł tax incl.

Naplecznik stanowi kopię elementu składającego się na jedną z najbardziej prestiżowych zbroi królewskich zasilających paryskie zbiory. Zbroja powstała dla króla Francji, Henryka II (1519-1559) według projektu Etienne Delaune (1518-1583), znanego złownika, medaliera i rysownika. Dekoracja zbroi, z jej bogatą ornamentyką i zagęszczeniem postaci nawiązuje do Szkoły z Fontainebleau - włoskiej sztuki manierystycznej, zaszczepionej przez artystów dekorujących pałac w Fontainebleau. Sceny walki odnoszą się do wojny domowej toczonej w Starożytnym Rzymie, między Cezarem a Pompejuszem (45-49 p.n.e).