ANTONI PADEWSKI, drewno iglaste, XVIII/XIX w.

Całopostaciowe przedstawienie Antoniego Padewskiego.

Święty został ukazany w habicie z przewiązanym u boku różańcem. Oburącz trzyma Dzieciątko Jezus, które prezentuje wiernym. Wpatrując się wprost na widza, w symboliczny sposób ofiarowuje je światu.

Według podań jego wstawiennictwo zapewnia opiekę dzieciom. Ponadto do niego wznoszone są prośby, mające na celu odzyskanie zagubionych przedmiotów.

Więcej szczegółów


4 600 zł tax incl.

XVIII/XIX w.

Drewno iglaste (świerkowe?)

Wymiary: 56cm x 22cm x 16cm.

Stan zachowania: liczne ubytki, ślady po drewnojadach.