DOSTOJNIK Z DARAMI, drewno dębowe, XIX w.

Przedstawienie dostojnika kościelnego, składającego dary wotywne.

Mężczyzna został ukazany w pozycji klęczącej z wysoko uniesionymi ramionami. Wpatrzony w przestrzeń pozafiguralną, trzyma w dłoniach niewielkie zawiniątko.

Z pokorą ofiarowuje swoje wotum, dziękując za dotychczasową pomyślność. 

Więcej szczegółów


900 zł tax incl.

XIX w.

Drewno dębowe.

Wymiary: 33,5cm 25,5cm x 4,5cm

Stan zachowania: dobry.