+RELIEF ZE SCENĄ Z ŻYCIA BUDDY, kamień, Gandhara, I-V w. n.e.

Gandhara (rejon dzisiejszego Pakistanu i Afganistanu), I-V w. n.e.

Dł. 29 cm, wys. 18 cm, wys. z podstawką 21 cm.

Stan zachowania widoczny na zdjęciach.

Więcej szczegółów


7 500 zł tax incl.

Relief wyrzeźbiony z kamienia (ang. schist) przedstawia scenę z życia Buddy Siakjamuniego. Budda jak i inne postacie przedstawione są w długich szatach z rzeźbionymi draperiami, a kompozycja przypomina hellenistyczne fryzy ze świątyń greckich i rzymskich bogów. Budda siedzi na postumencie w pozycji lotosu, a wszystkie pozostałe postacie skierowane są w jego stronę, ręce trzymając w geście modlitwy. Rzeźbiarz ukazał postacie w stosunkowo naturalistyczny sposób, choć ich forma dzisiaj zatarta jest nieco przez czas (erozję kamienia). 

Sztuka rejonu starożytnej Gandhary nazywana często jest sztuka grecko-buddyjską, gdyż mieszkańcy Gandhary czerpali obficie ze sztuki greckiej, a najstarsze znane przedstawienia Buddy z tego rejonu, pochodzące z I w n.e. często porównywane są do greckich posągów Apolla. Od IV w. p.n.e. czyli czasów podbojów Aleksandra WIelkiego greccy osadnicy założyli miasta na tym terenie, co skutkowało trwającą przez kilka wieków intensywną wymianą kulturalną i materialną mieszkańców tego rejony ze światem greckim i rzymskim. 

Informacje:

https://www.metmuseum.org/toah/hd/gand/hd_gand.htm

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gandhara

wyniki aukcyjne:

https://www.christies.com/lot/lot-a-gray-schist-relief-with-the-birth-5538664/?from=searchresults&intObjectID=5538664

https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2017/saturday-at-sothebys-n09666/lot.1183.html

https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2015/indian-himalayan-southeast-asian-art-n09319/lot.1066.html?locale=en

/Relief depicting scene from the life of Buddha, Gandhara, schist, 1-5 century A.D./