TYGODNIK ILUSTROWANY, styczeń-czerwiec 1895 r.

Tygodnik Ilustrowany, numery z 1895 r. od stycznia do czerwca. (pół roku)

Stan zachowania: dobry, obecne pewne uszkodzenia stron.

 


Więcej szczegółów


1 500 zł tax incl.

Tygodnik Illustrowany” – warszawskie ilustrowane czasopismo kulturalno-społeczne, wydawane w latach 1859–1939, założone przez Józefa Ungera. Pismo nie było związane z żadną opcją polityczną, publikowało wiele materiałów historycznych i utworów literackich, zamieszczało również reprodukcje dzieł plastycznych. Z pismem współpracowało wielu pisarzy, m.in. Wincenty Pol, Henryk Sienkiewicz i Eliza Orzeszkowa. W okresie pozytywizmu był to najpopularniejszy w Polsce tygodnik ilustrowany. [Wikipedia]