+WAZONIK, Wilhelm Kralik Sohne?, secesja, Czechy, ok. 1900 r.

Wazonik ze szkła iryzującego.

Wilhelm Kralik Sohne?/ Rindskopf? / Palle König?, secesja, Czechy, ok. 1900 r.   

Wys. 15 cm.

Stan zachowania widoczny na zdjęciach, bardzo dobry. 


390 zł tax incl.