[rezerwacja] MISA NORYMBERSKA, mosiądz, XVI w.

Misa Norymberska - wielofunkcyjne naczynie. 

Niemcy, Norymberga, XVI w. 

Mosiądz. 

Śr. 38 cm. 

Stan zachowania dobry. 

Więcej szczegółów


4 000 zł tax incl.

Dno misy przechodzi lekkim zaokrągleniem w niezbyt wysoką, podkreśloną puklowaniem ściankę boczną. Szeroki kołnierz z wywiniętym brzegiem. Środek dna misy lekko wypukły, pusty, podkreślony dwoma półwałkami. Następnie w układzie promienistym 9 wypukłych kwiatów, podobnych do tulipanów. Pozostała powierzchnia wypełniona inskrypcją ujętą w dwa półwałki. Kołnierz zdobiony dwoma rzędami listków. 

Misy Norymberskie - dekorowane naczynia metalowe, główny ośrodek ich produkcji mieścił się w Norymberdze. W 1493 r. nadano wybijaczom mis status cechowy, mogli się tym trudnić tylko norymberscy mieszczanie. W 1618 r. prawo uchylono i rzemiosło upadło. Misy miały szerokie zastosowanie. W domach biedniejszych mieszczan stanowiły jedynie dekorację, w bogatszych używano je do umywania rąk, służyły balwierzom podczas pracy. W XVII w, kiedy zaczęły wychodzić z mody chętnie przekazywano je do kościołów, gdzie służyły jako misy ofiarne, bądź chrzcielne, na popiół czy ziemię. 

Źródło: B. Bartkowiak, Mosiężne misy norymberskie w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski, t. 7, 2012.