+MISA NORYMBERSKA Z CYCERONEM, renesans, Niemcy, Norymberga, XVI w.

Renesans, Niemcy, Norymberga, XVI w. Inskrypcja: „MARCUS TVLIVS CIC” czyli Marcus Tullius Cicero oraz „ERO CONS”.

Śred. 24,3 cm, wys. 3,5 cm.

Stan zachowania widoczny na zdjęciach. 

Więcej szczegółów


3 000 zł tax incl.

Misa norymberska - naczynie wielofunkcyjne wykonane z mosiądzu. Zdobiona repusowanymi fryzami ukazującymi liście i kwiaty. W środku repusowany profil mężczyzny oraz inskrypcja w języku łacińskim. Ukazana postać to Marek Tulliusz Cyceron, polityk i filozof rzymski. Cyceron pisał w swoich dziełach, często w tym samym fragmencie, jednocześnie o bogach i Najwyższym Bogu. Podzielał bowiem w tej kwestii postawę stoików, którzy uważali, że tradycyjni bogowie to przejawy obecności w świecie Jedynego Boga. Można więc było odczytywać dzieła Cycerona w duchu monoteizmu, a Ojcowie Kościoła często się na niego powoływali.

Misy Norymberskie - dekorowane naczynia metalowe, główny ośrodek ich produkcji mieścił się w Norymberdze. W 1493 r. nadano wybijaczom mis status cechowy, mogli się tym trudnić tylko norymberscy mieszczanie. W 1618 r. prawo uchylono i rzemiosło upadło. Misy miały szerokie zastosowanie. W domach biedniejszych mieszczan stanowiły jedynie dekorację, w bogatszych używano je do umywania rąk, służyły balwierzom podczas pracy. W XVII w, kiedy zaczęły wychodzić z mody chętnie przekazywano je do kościołów, gdzie służyły jako misy ofiarne, bądź chrzcielne, na popiół czy ziemię. 

Źródło: B. Bartkowiak, Mosiężne misy norymberskie w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski, t. 7, 2012.

/ Nuremberg bowl, renaissance, Germany, 16th century/