MISA NORYMBERSKA, mosiądz, XVI w.

Misa Norymberska. 

Niemcy, Norymberga, XVI w. 

Mosiądz. 

Śr. 36 cm. 

Stan zachowania wyraźnie wskazuje na wiek przedmiotu i fakt, że misy były intensywnie użytkowane, aż do granic możliwości. 

Więcej szczegółów


1 200 zł tax incl.

Dno misy przechodzi prawie prostopadle w niezbyt wysoką ściankę boczną. Szeroki kołnierz z wywiniętym brzegiem. Wypukły środek dna misy podkreślony małym okręgiem i otoczony dwoma półwałkami. Następnie szesnaście pukli w kształcie łezki w układzie spiralnym otoczonych półwałkiem. Pozostała powierzchnia była wypełniona prawdopodobnie inskrypcją i puklowaniem tuż przy ściance bocznej. Kołnierz również posiadał zdobienie. 

Misy Norymberskie - dekorowane naczynia metalowe, główny ośrodek ich produkcji mieścił się w Norymberdze. W 1493 r. nadano wybijaczom mis status cechowy, mogli się tym trudnić tylko norymberscy mieszczanie. W 1618 r. prawo uchylono i rzemiosło upadło. Misy miały szerokie zastosowanie. W domach biedniejszych mieszczan stanowiły jedynie dekorację, w bogatszych używano je do umywania rąk, służyły balwierzom podczas pracy. W XVII w, kiedy zaczęły wychodzić z mody chętnie przekazywano je do kościołów, gdzie służyły jako misy ofiarne, bądź chrzcielne, na popiół czy ziemię. 

Źródło: B. Bartkowiak, Mosiężne misy norymberskie w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski, t. 7, 2012.