MISA NORYMBERSKA, mosiądz, XVI w.

Misa Norymberska. 

Niemcy, Norymberga, XVI w. 

Mosiądz. 

Śr. 35,5 cm. 

Stan zachowania: obecne uszkodzenie i ślady naprawy.

Więcej szczegółów


2 500 zł tax incl.

Misa posiada szeroki kołnierz z wywiniętym brzegiem. Dno misy dekorowane: w centrum okrągły pukiel otoczony przez dziesięć kolejnych ułożonych promieniście. Kompozycja otoczona półwałkiem. Pozostała część dna gładka. Kołnierz zdobiony fryzem arkadkowym tuż przy brzegu.

Misy Norymberskie - dekorowane naczynia metalowe, główny ośrodek ich produkcji mieścił się w Norymberdze. W 1493 r. nadano wybijaczom mis status cechowy, mogli się tym trudnić tylko norymberscy mieszczanie. W 1618 r. prawo uchylono i rzemiosło upadło. Misy miały szerokie zastosowanie. W domach biedniejszych mieszczan stanowiły jedynie dekorację, w bogatszych używano je do umywania rąk, służyły balwierzom podczas pracy. W XVII w, kiedy zaczęły wychodzić z mody chętnie przekazywano je do kościołów, gdzie służyły jako misy ofiarne, bądź chrzcielne, na popiół czy ziemię. 

Źródło: B. Bartkowiak, Mosiężne misy norymberskie w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski, t. 7, 2012.